121124_07_31_header.jpg

Generellt barfotaförbud - en skrivbordslösning?

Förslaget att införa ett generellt barfotaförbud och att det skulle vara lika för alla känns åter igen som en skrivbordslösning. Ett förslag skapat av personer utan tillräcklig kunskap och erfarenhet på området. Eller?


 

Vissa hästar far illa av att tävla med belastade hovar och andra utan skor men samtliga far illa av dåliga banor. Det som definitivt är sämst för hästen är dåligt skötta banor oavsett om det är tävling eller träning. Hästarna är individer som har olika förutsättningar att träna och tävla och varje tränare har ett ansvar att se till hästens bästa. Vissa hästar sliter ont av belastning på hovarna när den kommer i mål på en 15-tid men är betydligt fräschare vid barfotakörning på en 13-tid och för andra är det tvärtom.  Det strikta tränaransvaret  bör gälla här så som på andra områden; anpassa hovbeslag efter individ och banförutsättningar. Nu verkar det som att vi av ekonomiska skäl ska tillåta sämre banskötsel  - en för hård, en ojämn eller en för lös bana sliter hårt på våra hästar. Tillåt inte travtävlingar på dåligt banunderlag oavsett årstid och tillåt inte den banveterinär att fortsätta sin tjänst som inte har kurage nog att ställa in tävlingar på otjänlig bana, vilket är en del av deras uppgifter. 

Det naturliga för hästen är utan skor, det är så den föds. Vi bör se till att ha banunderlag som tillåter det naturliga, d v s barfotakörning. Vi ska inte uppmuntra att ha tävlingar på sämre underlag. Har vi inte ekonomi till det, så låt bli att tävla! ST får se till att inga tävlingar genomförs på dåligt skötta banor. Vi kan inte försvara att ha sämre banor vintertid ,då är det okej att bortse från djurskyddet. Eller...? Vi kan heller inte bortse från att vissa hästar far illa av att tävla med belastade hovar. Ett generellt barfotaförbud skulle inte vara lika för alla, inte vara rättvist och inte vara bra ur djurskyddsaspekt.  

Lägg ansvaret på tränaren för hästens hovar och på ST och travbanans personal gällande bra banunderlag. Stoppa en utveckling mot sämre banunderlag, sämre sport och sämre djurskydd!

För att utveckla och göra banorna bättre och skonsammare för våra hästar; bygg större banor och gör värmeslingor i banorna för att få ett bra underlag året om. Visserligen en stor engångskostnad men som kommer att betala igen sig många gånger om över sikt med betydligt mindre banunderhåll på vintrarna. Dessutom är det mycket bättre ur miljösynpunkt med mindre utsläpp och åtgång av diesel från traktorer som inte behöver köra dessa otaliga varv för att hålla igång banan så att den inte blir för hård. Man sparar dessutom på personalkostnader och på den mindre åtgången av salt.

Att presentera en bra bana vintertid kräver en stor plånbok. Kanske ska vi köra mer trav på de större banorna under den besvärliga årstiden?

Dagens bankropp med dess storlek och dosering är gjorda för 1.20 tider, som ju passade utmärkt när banorna byggdes - på 60 70-talet! Vår avel och kunskap har gått framåt och hästarna springer idag minst 10 sekunder fortare men utvecklingen av banorna har stått still.

Generellt bör vi byta ut medlemmar i travsällskapen så att medelåldern sänks och då kommer vi också få beslut fattade av människor som har framtiden framför sig och inte bakom sig!

Som min kollega Ludde en gång sa: "Utvecklas man inte så avvecklas man" .