Nimbus_Kr130725_web.jpg

Jag satsar på svensk travsport!

Vi svenskar presterar bra på internationell nivå med äldre hästar utan andra hjälpmedel än bra uppfödare, tränare samt havre, hö och vatten. Och vi når en stor del av resultaten baserat på importerat avelsmaterial från USA och Frankrike. 

Nu genomgår svensk travsport en omvandling som gör att jag tror på en lyckad utveckling av sporten inom den närmaste framtiden. Vi har en ren sport och vi kan lita på att våra hästars prestationer är äkta - avelsurvalet kan grundas på verklig talang. Vi har en bra tränarkår som tillsammans med utbildningssystemet producerar välutbildade yrkesutövare. Vi har genom beslut ändrat inriktning mot en uppfödningssatsning som stimulerar till både fortsatt kvantitet och kvalitet. Beslut som lockar till drömmar om stora segrar och checkar med de yngre hästar genom bl a Premiechansningen och Breeder's Course.

Vi har delvis ett nytt ledarskap som vrider skutan i en riktning som gör att vi har chansen att lyfta sporten. En riktning mot en satsning på avel och tävling med yngre individer. Får vi till stånd en 2-åringssport som visar de riktiga talangerna så kommer rätt hästar att utveckla den svenska travhästen och "inköpsflyget" kommer att gå till Sverige istället för till Kentucky och Normandie.

Svenskproducerade hingstar som nått sina prestationer i unga år på ett ärligt sätt kommer att producera exportprodukter. Intjäningsmöjligheterna i unga år och uppfödarstimulansens inriktning kommer att korta generationsintervallerna för våra kommande årskullar och kvalitetsförsäkra den svenska aveln.

Vi kommer att ha en avel i världsklass som sedan sätter produkten i händerna på en kunnig och välutbildad tränarkår. Vi kan ha ett travunder på väg med goda exportmöjligheter precis som det svenska musikundret. Hoppas våra politiker förstår och hjälper oss att tillvarata möjligheten snarast. 

Nu satsar jag själv på några egna fölston och jag betäcker dessa med talangfulla, unga hingstar. Jag ser positivt på svensk travsports kommande inriktning och jag vill delta med egna insatser. Jag siktar på 2-åringstävlande - jag drömmer också om stora segrar och prischeckar!