121124_07_06_header.jpg

Okunskap dödar travsporten?

Svensk travsport behöver en ökad uppfödning för att vi ska kunna bibehålla de antal banor vi har idag och därmed en travsport i hela Sverige.  Björn Damms utredning pekar på vad som bör göras och han visar på en väg att stimulera uppfödningen. Skulle man lyckas stimulera till ökad uppfödning så kvarstår det riktigt stora problemet. Vem skall köpa de hästar som produceras. Vi måste i ännu högre grad stimulera till köp av unghästar som tidigt sätts i träning.  Majoriteten av möjliga köparen vill snabbare ha svaret på vad den inköpta hästen kan prestera på banan än vad som är fallet idag.

En tvååringssport där det finns rimligt med pengar att tävla om så det är lönt att sikta på 2-åringsstart med den inköpta hästen är en stor del av lösningen.

Våra uppfödare har utvecklat aveln under 50 år så att stor del av hästarna är tidigt utvecklade och lämpade för tidig träning och tävlande. Med ett tydligt mål att sikta på en 2-åringssport med hyggliga prispengar skulle uppfödarna ytterligare kunna prestera produkter som är förberedda och anpassade för detta. Fler köpare skulle till lägre kostnad få svaret på hästens förmåga som resulterar i ökad efterfrågan på unghästar.

Vi skulle få fler svenskfödda avelshingstar som fick chansen tack vare bevisad tidighet, Vi skulle få ett snabbare och större avelsframsteg med en något snabbare generationsväxling. Vi skulle stå oss ännu bättre i internationell konkurrens.

Det får inte talas om en satsning på 2-åringssport i Sverige. Beror det på okunnighet hos de som styr eller något annat? Policydokumentet som Svensk Travsport arbetar efter tyder på enbart okunskap ”den rådande uppfattningen är att endast en liten del av våra hästar är mogna för tvååringstävlande”. Det tror f-n att det är enkelt att bevisa detta endast 7-8% av årskullen startar som 2-åring idag precis som på Sören Nordins tid. De startar inte för att det är småpengar att tävla om. Hästarna, med få undantag, är utvecklade och mogna för detta men man inser att det inte är lönt att sikta mot dessa småpengar. Vissa tränare som man lyssnar lite mer på, inser naturligtvis att det blir inga provisioner på 2-åringstävlande och de okunniga köper detta som om hästarna inte är mogna. Det är inte hästarnas mognad det hänger på utan på prispengarna. Man kommer att bli tvungen att satsa på tvååringstävlande men det kommer troligtvis inte ske förrän man kört travsporten i botten.

Hobbyn är för dyr med den inriktning vi har idag och de som ser det som delvis en investering inser att den ekonomiska ekvationen är mindre god.  Köparna av unghästar minskar och det är det stora problemet – vi måste öka efterfrågan. Öppna munnen och diskutera 2-åringssport runt om i travSverige. Sätt tydliga mål för inriktning på uppfödning och 2-åringssporten, vänta inte till 2017 då är det för sent. Damms förslag är i rätt riktning och dessa 7-8 miljoner för att stimulera uppfödningen finns i fonderade medel - använd fonden. Jag skulle vilja se slantar riktade för att stimulera efterfrågan av dessa svenskfödda hästar genom ökade prispengar till 2-åringssporten snarast.

Ökad efterfrågan stimulerar sedan uppfödningen med automatik, så fungerar hela näringslivet.