djali_header.jpg

Villkor

Villkor:
1. Du köper andelar i hästens tävlingsrätt under hela tävlingskarriären.
2. Hästens tävlingsrätt delas upp i 1500 andelar av dessa behåller jag travtränare Per Nordström 150 andelar.
3. Varje andel kostar 850:- inkl.moms. Detta är en engångskostnad. Ingen ytterligare kostnad tillkommer.
4. Överskott under tävlingskarriären redovisas årsvis och delas ut till andelsägarna en gång per år, senast den 15:e mars årligen. Understiger beloppet 50:- per andel så redovisas detta men utbetalas först nästkommande år.
5. Med överskott menas: Prissumma från travtävlingar fråndraget träningskostnader(370:-/dag med en årlig ökning av 2%), veterinärkostnader, försäkringar, tävlings och transportkostnader, tränar/kuskprovision (12% på prissummor från tävlingar) samt kostnader för hästen personlig utrustning.
6. Eventuellt underskott under året ansvarar Per Nordström AB för ekonomiskt.
7. Hästarna är försäkrade för 600 000:- vardera.
8. Hästens företrädare mot travsportens organisationer och myndigheter är travtränare Per Nordström.
9. Hästen kommer att under hela tävlingskarriären att tränas av travtränare Per Nordström eller den han sätter i sitt ställe.
10. Per Nordström AB svarar för att administrera hästarna samt ansvara för denna kostnad.
11. Hästarna anmäls till och det inbetalas insatser till de större årgångsloppen: Svensk Uppfödningslöpning, Kriterieserien med Oaks, Derbyt med Derbystoet. Om hästarna skall anmälas till andra insats lopp avgör hästarnas företrädare.
12. Tränarrapporter kommer att finnas tillgängliga på travtränare Per Nordströms hemsida, månadsvis rapportering fr.o.m. 2013-11-01. Inför deltagande i alla större travtävlingar avges en tränarrapport.
13. Andelsägare som önskar sälja sina andelar svarar för detta själva.
14. Hästens tävlingskarriär kan tidigast starta som 2-åring och avslutas med en genomförd 6-års säsong. Skulle hästen under 6-års säsongen tjäna en prissumma som överstiger 500 000:- så förlängs tävlandet med ett år.
15. Tävlingskärriären kan avbrytas omgående om hästen skadas allvarligt eller på annat sätt av veterinär bedöms lida av tävlandet.
16. Skulle hästen avlida eller på annat sätt stoppas från att tävla och hästens försäkringsbolag skulle utbetala ett försäkringsbelopp, då utbetalas beloppet till andelsägarna i proportion till antalet andelar som var och en äger.
17. Avelsrätten för hästen ingår ej i andelsägarens rättighet. Den är förbehållen hästens ägare.
18. Innan du genomför köpet bör du överväga riskerna med investeringen i andelar. Det finns inga garantier för sportslig eller ekonomisk framgång.