Nimbus_Kr130725_web.jpg

Köp andelar

Du kan bli delägare i en av Sveriges mest välstammade unghäst med en engångskostnad.

Allt ingår, ingenting tillkommer!

Andelsförsäljningen på båda hästarna i konceptet är avslutad!

Tilldelning: Sker löpande.
Likviddag: Senast 4 dagar efter anmälningsdag.
Anmälningsdag: Den dag vi erhåller din anmälan om köp

.

Du som fyller i anmälan om köp är medveten om och medger att:
Anmälan är bindande. Har betalning inte skett inom 4 dagar från anmälningsdagen ogiltigförklaras köpet. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälan kan lämnas utan avseende. 
OBS! Information om hästarna och villkoren finner du på denna hemsida.

Köp andelar

Köp andelar med Bankgiro